БЗХӨ-тэй хүн хэрэглэвэл өнгө нь өөрчлөгддөг бэлгэвч

БЗХӨ-тэй хүн хэрэглэвэл өнгө нь өөрчлөгддөг бэлгэвч

БЗХӨ-тэй хүн хэрэглэвэл өнгө нь өөрчлөгддөг бэлгэвч

Уг бэлгэвчийг 13-14 настай гурван хүүхэд зохион бүтээсэн байна. 

Их Британы өсвөрийн залуучуудын дунд шинжлэх ухаан, техник болон математикийн салбарт гаргасан амжилтыг нь үнэлж эдгээр хүүхдүүдийг TeenTech Awards шагналаар шагнажээ

Сэтгэгдэл

Хэрэглэгчээр нэвтэрч байж сэтгэгдэл нэмнэ үү! Энд дарж нэвтэрнэ үү.